Logg inn eller opprett brukerkonto. Du har ingen produkter i handlekurven.

Salgs- og leveringsbetingelser

1.      GENERELT
Våre betingelser gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra www.rafens.no til forbruker. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
2.      PARTER
Selger er: Rafens Eftf. AS (Org. nr.: 915 272 541), e-post adresse: post@rafens.no. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.
3.      BESTILLINGEN
Bestilling er bindende for kjøper når den er registrert i vårt system. Selger er samtidig bundet av bestillingen hvis den samsvarer med det som er tilbudt i nettbutikken. Alle bestillinger vil bli bekreftet til den oppgitte e-postadresse ved bestilling. Sjekk alltid at ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik kan forekomme. Se punkt 4 under.
4.      FORBEHOLD
Det tas forbehold om skrive- og trykkfeil i vår nettbutikk. Dette kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til bestilling.
Vi forbeholder oss også retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. I så fall vil det bli gitt beskjed med evt. alternativt tilbud. Kjøper står fritt til å akseptere eller forkaste dette tilbud.
5.      PRISER
Våre priser inkluderer merverdiavgift og eventuelle andre gebyrer til staten. Det vil ikke påløpe kostnader for kjøper utover det som er bekreftet i ordrebekreftelsen. Det tas forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører
6.      BETALING
Følgende kort aksepteres som betaling: VISA og XXXXXXXX.
Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Dersom dette av en eller annen grunn ikke er mulig, vil bestillingen kunne bli kansellert. Ved delleveranser belastes kun det som er levert.
Kortet blir først belastet etter at forsendelse er foretatt. Manglende betaling vil bli sent til inkasso.
7.      LEVERING
Varer sendes kun til adresser i Norge
8.      LEVERINGSTID
Standard sending er 1 til 3 virkedager etter at varene er sendt fra oss. Levering av produktene skal skje i henhold til ordrebekreftelsen. Selger har risikoen for forsendelsen inntil kjøper har mottatt den. Ved forsinket levering, vil vi gi deg løpende informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) kan være utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve kjøpet.
9.      LEVERANSENS TILSTAND
Etter mottatt leveranse, bør du snarest undersøke om det som er levert er i samsvar med ordrebekreftelsen. Du bør også sjekke at produktene ikke er skadet i transporten og om de ellers er i orden.
10.      REKLAMASJON
Ved feil eller mangler ved leveransen mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
11.    GARANTI
Vi yter full garanti i henhold til forbrukerkjøpsloven.
12.    LOVANVENDELSE
Angrerettloven gir deg rett til å kjøpet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Varen skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.
Vi forplikter oss til å tilbakebetale det du har betalt inkludert porto, ekspedisjonsgebyr, o.a. innen 14 dager etter at vi fått produktet i retur. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
13.    PERSONOPPLYSNINGER
Vi benytter kun de personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Opplysninger til andre formål – f. eks. til å sende informasjon om tilbud etc, gjøres kun etter samtykke fra deg og etter at du er informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Dersom du har spørsmål til de opplysninger som er registrert, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til endringer, kan du kontakte oss på www.rafens.no eller på post@rafens.no.
14.    TVISTER
Dersom dette ikke lykkes partene å løse evt. tvister i minnelighet, kan de bringes inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Norsk rett vil være gjeldende for alle tvister.